Print
Петак, 01 Новембар 2019

РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам и обједињену процедуру, грађевинско комуналне, инспекцијске послове и послове заштите животне средине, поступајући по предлогу Општинског правобраниоца општине Житорађа ради непотпуне експропријације, на основу члана 48. и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), доноси:

 РЕШЕЊЕ

о постављењу привременог заступника

Решења

Решења - 2. део

Решење 3.

Решење 4.