budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 10 Децембар 2019

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2020.

zitoradja-srednji-grb

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2020. годину

Општинско веће општине Житорађа позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Житорађа за 2020. годину (у даљем тексту: Нацрт одлуке) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 10.12.2019. до 16.12.2019. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Извештај о јавној расправи

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Житорађа – Одељењу за буџет, финансије, привреду, локално економски развој, јавне набавке и ЛПА, на е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и поштом на адресу: Општинска управа општине Житорађа – Одељење за буџет, финансије, привреду, локално економски развој, јавне набавке и ЛПА – ул. Топлички хероји бр. 53, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту одлуке“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта одлуке.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола дана 12.12.2019.године, са почетком у 11 сати, у сали Скупштине општине Житорађа, на којем ће бити представљен текст Нацрта одлуке.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

По окончању јавне расправе, Општинско веће општине Житорађа сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи који садржи све изнете предлоге и сугестије, као и ставове Одељења за буџет, финансије, привреду, локално економски развој, јавне набавке и ЛПА о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај о одржаној јавној расправи Општинско веће сачиниће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и објавити на сајту Општине.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом одлуке са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту одлуке одредило Општинско веће општине Житорађа.

Позив за јавну расправу

Предлог буџета за 2020. Наративни део

Предлог буџета за 2020. Финансијски део

Закључак о спровођењу јавне расправе

Образац за предлоге

Програм јавне расправе



eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.