Print
Уторак, 17 Децембар 2019

ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БАРИШТУ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга - Вршење стручног надзора над радовима на изградњи канализационе мреже у насељу „Бариште“ општина Житорађа бр. Одлуке 404-25-19/2019-03од 17.12.2019године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Вршење стручног надзора над радовима на изградњи канализационе мреже у насељу „Бариште“ општина Житорађа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора