Print
Среда, 25 Децембар 2019

УСЛУГА СИЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОМОЋИ У КУЋИ - ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуга социјалне заштите помоћ у кући- геронто домаћице, бр. oдлуке 404-25-20/2019-03од 23.12.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађаобјављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга– услуга социјалне заштите помоћ у кући- геронто домаћице

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора