budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 07 Фебруар 2020

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

sport

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16), члана 28. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Житорађа за 2020. годину број: 110-134/20-01 од 21.01.2020. године и члана 32. Пословиника Општинског већа општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“ бр. 80/08), предлога Комисије за доделу средстава у области спорта општине Житорађа од 22.01.2020. године и 31.01.2020. године, Општинско веће општине Житорађа на седници одржаној дана 31.01.2020. године доноси,

РЕШЕЊЕ

О одобравању средстава организацијама у области спорта и расподели средстава организацијама у области спорта општине Житорађа у 2020. години

РЕШЕЊЕ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.