Print
Четвртак, 13 Фебруар 2020

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ

struja

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку добара електричне енргије за уличну расвету на територији општине Житорађа бр. 404-25-1/2020-03 од 13.02.2020. године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара-набавка електричне енергије за потребе уличне расвете на територији општине Житорађа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора