budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Четвртак, 13 Фебруар 2020

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 70, 94, члана 100 и 125. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017 – др. Закон и 95/2018), члана 46. ст. 1. тач. 7. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 1. и члана 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/2016), члана 87. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/19), кадровског плана општине Житорађа за 2020. годину, и Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Житорађа и општинском правобранилаштву Житорађа, број: 110-1497/2017-01 од 18.12.2017. године, 110-1617/2017-01 од 20.12.2017. године, 110-80/2018-01 од 10.01.2018. године, 110-334/2018-01 од 19.02.2018. године, 110-742/2018-01 од 19.04.2018. године, 110-1202/2018-01 од 11.07.2018. године, 110-109/2019-01 од 18.01.2019. године, 110-199/2019-01 од 04.02.2019. године, 110-311/2019-01 од 18.02.2019. године, 110-552/2019-01 од 03.04.2019. године и 110-2066/2019-01 од 31.12.2019. године, по претходно прибављеној сагласности владине Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-637/2020 од 29.01.2020. године, в.д. начелница Општинске управе општине Житорађа, дана 13.02.2020. године расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ОБАВЉАЊА ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

 КОНКУРС

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.