budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 03 Март 2020

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-други закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18-други закон), члана 32. став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, број 27/19),

Скупштина општине Житорађа на седници одржаној дана 28. фебруара 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

1. Усваја се годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Житорађа за 2020. годину.

2. Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Ниша“.

 

Број 320 – 352/2020-01

У Житорађи 28. фебруар 2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

Напомена: Табеларни приказ земљишта се може преузети ОВДЕ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.