budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Понедељак, 16 Март 2020

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Број 87-418/2020-01

16. март2020. године

Житорађа

 

ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕСЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ОДРЖАНЕ 16. МАРТА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ РАДА У 06.30 ЧАСОВА

 

Седница је одржана у малој сали Скупштине општине Житорађа.

Седницу је отворио и њеним радом руководио Иван Станојевић, председник општине, односно командант Штаба.

Од 11. чланова Штаба седници су присуствовали Иван Станојевић командант, Саша Цекић заменик команданта,Милан Станковић, Радисав Пертовић вд директор ЈП за изградњу, Слободан Јанковић директор ЈКП-а, Љубиша Филиповић директор центра за социјални рад, Александар Станковић дир. Дома здравља као и сви директори јавних предузећа.

Записник са седнице води Милан Станковић, радник у Општинској управи општине Житорађа.

Пошто је утврђено да кворум за рад седнице постоји, приступило се усвајању дневног реда.

Након усвајања дневног реда прешло се на рад по следећем дневном реду.

1. Тренутно безбедносно - здравствено стање на територији општине Житорађа од корона вируса

 

Након краћег обраћања команданта штаба и упознавања са новонасталом ситуацијом донети су следећи закљичци:

 

1. Штаб за ванредне ситуације општине Житорађа је прихватио Нацрт мера за спречавање настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом код запослених и корисника услуга јавних, јавно комуналних предузећа, установа и других субјеката чији је оснивач општина Житорађа, као и нацрт Акционог плана са контолном листом за поступање у јавним установама ради спречавања болести које изазива корона вирус, који су полазни радни документи сачињени од стране Института за јавно здравље Ниш.

2. Председник је, ради пуне координације активности на спречавању ширења коронавируса на територији општине Житорађа, именовао посебним решењем др. Далибор Величковић, за коодинатора на нивоу Општине.

3. Налаже се свим директорима јавних, јавно комуналних предузећа, установа и других субјеката чији је оснивач општина Житорађа, да одмах усвоје Мере за спречавање настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом код запослених и корисника услуга јавних услуга као и Акциони план са контролном листом за поступање ради спречавања болести које изазива корона вирус, имајући у виду специфичност делатности, пружања јавних услуга и људских ресурса којима руководе.

4. Сви субјекти из тачке 3. у обавези су да одмах приступе едукацији свих људских ресурса којима руководе, како би се ширење корона вируса свело на најмању могућу меру, за шта је потребно да сви образовни профили имају потребна знања, информације и опрему за спровођење мера превенције.

5. Налаже се свим субјектима наведеним у тачки 3. да одмах одреде координатора који ће бити задужен за пуну примену и спровођење мера на нивоу конкретног предузећа, установе и организације којима руководе. Именовани координатор биће у свакодневној комуникацији са координатором испред општине Житорађа и исти ће бити у обавези да свакога дана електронским путем на е-маил This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. координатору општине, доставља Извештај о спроведеним мерама на нивоу предузећа, установе, организације.

6. Штаб апелује да се грађани у свакодневном кретању придржавају мера санитарног растојања(од најмање 2 метра), које су прописане Упутством који је приложен уз овај закључак у свим објектима и просторима на којима се налазе, како би се смањила могућност инфекције.

7. Штаб  посебно апелује да се у потпуности примени и схвати крајње одговорно  наредба Владе Републике Србије која се односи на забрану окупљања у затвореном простору са више од педесет људи.

8. Штаб обавештава јавност да Ветеринарски специјалистички институт Ниш поседује професионалну опрему за УВ дезинфекцију, која ће бити коришћена у сврху појачања мера дезинфекције, по  препоруци Института за јавно здравље Ниш.

9. Закључак објавити на званичном сајту општине Житорађа, и доставити: координатору на нивоу општине Житорађа, др Далибору Величковићу, јавним комуналним предузећима, установама и другим субјекатима чији је оснивач општина Житорађа,  општинском штабу за ванредне ситуације и архиви.

Како после ове дискусије није било предлога, питања нити нових дискусија, командант Штаба се захвалио свим присутнима и закључио рад седнице у 07,30 часова.

 

Записничар:Милан Станковић

Командант Штаба: Иван Станојевић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.