budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 20 Март 2020

НАРЕДБА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 15. и 67. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, број 27/2019), и Одлуке о проглашењу ванредног стања(„Службени гласник Републике Србије“ број:29/2020), штаб за ванредне ситуације општине Житорађа, на ванредној седници одржаној дана20.03.2020 године донео је

Н А Р Е Д Б У

1. НАЛАЖЕ СЕ затварање свих угоститељских објеката (ресторана, кафана, кафића, барова, посластичара, кладионица и сл.) на територији општине Житорађа, почев од 21.03.2020. године, све до окончања ванредног стања на територији Републике Србије.

Ова наредба НЕ ОДНОСИ СЕ на кухиње угоститељских објеката у којима ће се вршити преузимање хране, као и достава исте.2. О реализацији ове наредбестараће се надлежна (комунална) инспекција Општинске управе општине Житорађа.

3.Наредба ступа на снагу одмах, аобјавиће сенасајтуОпштине Житорађа.

 O б р а з л о ж е њ е

 Одлуком Владе Републике Србије од 15.03.2020.године, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије у циљу спречавања ширења заразе изазване вирусом „Covid19“ и усвојене мере за време ванредног стања.

У складу са наведеном Одлуком и мерама прописаним од стране Владе Републике Србије, Штаб за ванредне ситуације општине Житорађа издао је наредбу о радном времену за угоститељске објекте и кладионице број:87-419/2020 од 16.03.2020.године, којом је прописано радно врме за ове објекте у периоду од 08.00 до 20.00 часова. Наредбом штаба од 18.03.2020.године, рад угоститељских објеката одређен је у времену од 08.00 до 19.30 часова, услед Одлуке Владе Републике Србије о мери забране кретања становништва у периоду од 20.00 часова до 05.00 часова.

Из извештаја надлежних инспекцијских служби Општинске управе општине Житорађа од 16,17, 18 и 19.03.2020.године, који су достављени Штабу за ванредне ситуације, утврђено је да већи број лица, посебно оних старости преко 65 година не поштује изречене мере и мимо забране напуштају своје домове, те да се највећа концентрација ових лица, осим у близини пословне банке и поште у Житорађи управо затиче испред угоститељских објеката, као и да у одређеним угоститељским објектима на територији општине Житорађа нису испоштовани налози из Наредбе у погледу прописаног растојања између столова и броја лица присутних у објекту.

Обзиром на чињеницу да у Републици Србији постоји тренд раста броја заражених вирусом „Covid19“, те чињеницу да се прописаним мерама није постигла сврха, односно да је безбедност по здравље грађана општине Житорађа и даље у великој мери угрожена, Штаб за ванредне ситуације општине Житорађа донео је одлуку као у изреци ове наредбе.

Број:87-_____/2020

У Житорађи, дана 20.03.2020. године

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.