budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 03 Април 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ

 zitoradja-srednji-grb

Влада Републике Србије, на предлог министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, донела је Закључак да се корисницима којима право на исплату социјалних давања истиче 15. марта 2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу, то право продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.
Донети Закључак односи се на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, дечији додатак, накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и на остале накнаде по основу посебне неге детета, по прописима у области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом.

Документацију потребну за вештање здравственог стања детета, за породиље које први пут подносе овај захтев ради остваривања права на посебну негу детета, док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, породиље могу да доставе електронским путем (електронски захтев се може преузети са сајта републичког фонда) или поштом на адресу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО).

Попуњен и потписан скенирани захтев за вештачење, са медицинском и осталом пратећом документацијом, укључујући и изјаву о веродостојности достављене електронске медицинске документације, потребно је послати на е-маил адресу This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или препорученом пошиљком на адресу РФПИО, ул. Александра Костића бр. 9, 11000 Београд.

У захтеву је потребно навести и следеће: мејл адресу послодавца, као и службу дечије заштите у месту пребивалишта.

РФПИО ће на основу вештачења медицинске документације, електронском поштом послати скенирано Мишљење комисије о здравственом стању детета, подносиоцу захтева, као и послодавцу и надлежној служби дечије заштите, на адресе које подносиоц захтева буде навео у свом захтеву.

По добијању скенираног Мишљења комисије о здравственом стању детета, породиља подноси Захтев ради остваривања права на накнаду зараде ради посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета. Попуњен и потписан захтев ради остваривања права на накнаду зараде за време посебне неге детета, са потребном документацијом утврђеном законом (мишљење комисије, решење послодавца о одобравању одсуства са рада ради посебне неге детета и решење да дете није корисник туђе неге и помоћи), потребно је скенирати и послати на е-маил адресу This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или препорученом пошиљком на адресу Општинска управа, Служба дечије заштите, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.