Print
Четвртак, 09 Април 2020

АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ НА КУПАЛИШНОМ КОМПЛЕКСУ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке – Адаптација и реконструкција старог објекта на купалишном комплексу у Житорађи бр. Одлуке 404-25-07/2020-03од 09.04.2020године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – Адаптација и реконструкција старог објекта на купалишном комплексу у Житорађи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена Конкурсна документација

Одлука о додели уговора