budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Понедељак, 27 Април 2020

ПРЕПОРУКА ЗА РАД КОЗМЕТИЧКИХ И ФРИЗЕРСКИХ САЛОНА

zitoradja-srednji-grb

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике, председика Народне скупшштине и председника Владе Републике Србије мера Владе Републике Србије и Инструкције Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19 од 24.04.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације опшштине Житорађа на телефонској седници одржаној дана 27.04.2020. године, донео је

ПРЕПОРУКУ

1.ДОЗВОЉАВА СЕ рад козметичких и фризерских салона на територији општине Житорађа.

2.Субјекти из члана 1. ове одлуке морају примењивати мере превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19 и то:


-          На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку усалон)

-          На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен дезинфекционим средством - хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционимсредством)

-          Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,

-         Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази од минимално 70%алкохола,

-          Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,

-          У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу исл),

-        Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица,

-          Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже одговорна лица салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге не пружају,

-        Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима, итд) морају бити обавезно дезинфиковани након сваке употребе. По могућству користити једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине (пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за једногкорисника,

-        Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за то предвиђено место,

-          Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на високојтемператури,

-          Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, собе за пресвлачење, туш кабине, купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије,

-          Радне површине, столице и столови који се не користе често морају се дезинфиковати минимум једном у току радногдана,

-          Цео простор салона, са свим пратећим просторијама мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка рада салона,

-          У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља - COVID амбуланти,

-          У случају сумње данеко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице салона дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља - COVIDамбуланти,


1.Власници субјеката из члана 1. ове одлуке одговорни су за спровођење мера из члана 2. ове одлуке

2.Препорука ступа на снагу даном доношења, примењиваће се од 27.04.2020. године и објављује се на порталу општине Житорађа.

Број: 87-565/2020-01

У Житорађи, 27.04.2020.

Командант општинског штаба

Иван Станојевић

Дана 27.04.2020. године

 

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.