budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 12 Мај 2020

УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКАУПРАВА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Бр. 208-7/2020-02

Датум: 12.05.2020. год.

ЖИТОРАЂА

На основу члана 14. Став 1. и чл. 15. и 21. Закона o јединственом бирачком списку („Службени гласник РС„ Бр. 104/09 и 99/11 и Тач. 9. и 10. Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС„ Бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Житорађа

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Део јединственог бирачког списка за територију општине Житорађа изложен је у седишту општинске управе Житорађа, ул. Топлички Хероји 53, приземље Општине, канцеларија бр. 1

Увид у део јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана У циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и дали су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Житорађа могу поднети Општинској управи у времену од 07.oo до 15.oo часова сваког радног дана, и у нерадне дане од 10.oo до 15.oo часова најкасније до дана закључења бирачког списка 05. јуна 2020. године.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме to право имају и грађани. уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 30. јуна 2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Житорађа (изабрано место гласања). Изабрано место гласања he може бити на територији јединице локалне самоуправе ha којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак he може се мењати до окончања изборног поступка.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем названичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе УПИТ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК, уношењем податка o јединственом матичном броју грађана.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.