budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 10 Јун 2020

ОДЛУКА О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА

glasanje

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 013-13-106/2020

Дана: 09.06.2020. године

Житорађа

 

На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,-одлука УС, 54/11,12/20, 16/20 аутентично тумачење и 68/20), члана 15. Пословника Општинске изборне комисије Житорађа, на седници одржаној дана 09.06.2020. године, донела је:

ОДЛУКУ

О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈИ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Одлука о боји гласачког листића и контролног листа

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.