budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 01 Јул 2020

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА

poplava

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Комисија за попис и утврђивање

Обима штете причињене на објектима

у елементарним непогодама

Број: 02-994/20-01

Датум: 01.07.2020. године

ПОЗИВ

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуком штаба за ванредне ситуације о проглашењу ванредне ситуације број: 87-860/2020-01 од 24.06.2020. године, Комисија за попис и утврђивање обима штете причињене на објектима у елементарним непогодома на територији општине Житорађа, позива мештане општине Житорађа који су претрпели штету од елементарних непогода током јуна месеца текуће године, да исту пријаве у периоду од 01.07.2020. године до 31.07.2020. године.


Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице сваког радног дана у времену од 08.оо до 14.оо часова, на прописаном обрасцу који се може преузети у просторијама Општинске управе општине Житорађа (у Услужном центру).

Пријаве упућене ван (пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране Комисије.

За све додатне информације, мештани се могу обратити Ненаду Аранђеловићу, лично или на број телефона 063/58 68 41 сваког радног дана у времену од 08.оо до 12.оо сати.

Председник Комисије за попис и утврђивање

 обима штете причињене на објектима у елементарним непогодома

 Дипл. Инг грађ. Мирослав Величковић, СР

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕeu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.