budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 07 Август 2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ПУТЕМ БИЛБОРДА

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа

Општине Житорађа

Топлички хероји бр. 53

Житорађа

Број 404-25-17/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум:06.08.2020. године

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС„ број 91/2019), и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 06.08.2020. године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Начелник општинске управе општине Житорађа као наручилац у поступку спровођења поступка на које се ЗЈН не примењује - услуге – информисања (рекламирање путем билборда), број набавке 404-25-17/2020-03 (набавка испод лимита), уговор о набавци услуга додељује понуђачу:

ДОО „MILK&HONEY COMMUNICATIONS“ ул. Војвођанских Бригада бр.13, 21101 Нови Сад, заведену под бројем 1110/20 од 05.08.2020. године

Одлука о додели уговора

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.