budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 12 Август 2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ИЗРАДА АТЕСТА О ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа

Општине Житорађа

Број 404-25-18/2020-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 10.08.2020. године

На основу чл. 27. ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, ВД начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ВД начелника Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца Општинске управе општине Житорађа у поступку спровођења набавке на коју се ЗЈН не примењује, број набавке 404-25-18/2020-03, уговор о набавци услуга – Израда Атеста о исправности електроинсталација и потврда одговорног извођача о исправности радова за потребе МЗ Ново Момчилово и електронска предаја документације надлежној електродистибуцији Прокупље преко центра за обједињену наплату, додељује понуђачу МПП Електро, Прокупље, Липарска 69.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.