budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Субота, 17 Октобар 2020

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 217-1764/2020-01

Дана, 17.10. 2020.године

Ж и т о р а ђ а

На основу мера Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање инфекције вирусом Covid19, Штаб за ванредне ситуације општине Житорађа, на седници одржаној дана 17.10.2020 године, донео је

Н А Р Е Д Б У

1.У циљу превенције и спречавања ширења заразе вирусом COVID – 19 на територији општине Житорађа,

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ношење заштитиних маски на отвореном простору (поред обавезе ношења у затвореном простору свих јавних објеката на територији општине Житорађа и обавезе држања дистанце између две особе од најмање 1,5 метра у поменутим објектима).

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ организовање окупљања више од тридесет ососба (прослава, весеља и сл.) у свим јавним објектима и на отвореном на територији општине Житорађа.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ надлежним органима једнице Општинске управе општине Житорађа да издају било какве дозволе за прекорачење броја људи на организованим весељима, прославама и другим окупљањима.

ОБАВЕЗЈУЈУ СЕ услужни објекти на територији општине Житорађа да именују одговорно лице чији је задатак стриктно спровођење превентивних мера Републичког кризног штаба за сузбијање инфекције вирусом Covid19 и Штаба за ванредне ситуације општине Житорађа

2.Контролу ове наредбе спроводиће надлежне републичке и комунална инспекција општинске управе општине Житорађа.

3.Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује се интернет сајту општине Житорађа и на огласној табли Општинске управе.

4.Наредбу доставити: ПС Житорађа, комуналном инспектору ОУ Житорађа, пружаоцима услуга и архиви.

У Житорађи, дана 17.10.2020. године

Обрадила

Милена Јовановић

Командант штаба

Иван Станојевић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.