budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 04 Новембар 2020

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grbДана 04.11.2020.године са почетком у 08.00 часова, одржана је седница Штаба за ванредне ситуације општине Житорађа. Штаб је на основу размотрене тренутне епидемиолошке ситуације, услед наглог пораста броја заражених вирусом Covid19 донео закључак којим је предложено председнику општине Житорађа да прогласи ванредну ситуацију на територији општине Житорађа.

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, бр.27/19) и на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуацијеброј 217-1885/2020-01 од 04.01.2020. године, председник општине Житорађа доноси,

ОДЛУКУ

о проглашењу ванредне ситуације за територију општине Житорађа


  1. Проглашава се ванредна ситуација за територију општине Житорађа.

Ванредна ситуација се проглашава због значајног пораста прегледа пацијената са респираторним тегобама, као и заражених вирусом COVID-19. У циљу спречавања даљег ширења заразе, неопходно је доношење ванредних оперативних мера заштите које ће донети штаб за ванредне ситуације, а услов за њихово доношење је проглашење ванредне ситуације на територији општине Житорађа.

  1. О спровођењу ове одлуке стараће се штаб за ванредне ситуације општине Житорађа, у складу са чланом 43. и чланом 44.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).
  1. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Топличког округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Прокупљу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  1. Ова одлука ступа на снагу 04.11.2020. у 09:30 часова и биће објављена у „Службеном листу града Ниша“.  

Број: 217-1886/2020-01

У Житорађи, дана 04.11.2020.године

Обрадила Милена Јовановић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Иван Станојевић

Предлог за доношење одлуке

Одлука о проглашењу ванредне ситуације

Наредбе штаба за ванредне ситуације


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.