Print
Петак, 27 Новембар 2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа Општине Житорађа

Ул. Топлички хероји бр 53, Житорађа

Број 404-25-23/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум 23.11.2020. године

 

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС број 91/2019„), и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 20.11.2020године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА