Print
Петак, 25 Децембар 2020

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА– Набавка добра за економско оснаживање избеглих лица

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа Општине Житорађа

Ул. Топлички хероји бр 53.

Житорађа

Број 404-25-25/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум 24.12.2020. године

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС број 91/2019„), и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 24.12.2020године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА