Print
Среда, 30 Децембар 2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ПОКЛОНА

zitoradja-srednji-grbОпштинска управа

Општине Житорађа

Ул. Топлички хероји бр 53, Житорађа

Број 404-25-27/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум 30.12.2020. године

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС број 91/2019„), и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 29.12.2020. године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА