Print
Уторак, 05 Јануар 2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа

Општине Житорађа

Ул. Топлички хероји бр. 53, Житорађа

Број 404-25-28/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум04.01.2021. године

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС број 91/2019„), и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 04.01.2021.године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА