Print
Понедељак, 11 Јануар 2021

ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Житорађа („Сл. лист града Ниша“, бр. 27/19), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуацијеброј 217-79/2021-01 од 11.01.2021. године, председник општине доноси,

ОДЛУКУ

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Житорађа