budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 13 Јануар 2021

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА 2021

poplava

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Комисија за попис и утврђивање

Обима штете причињене на објектима

у елементарним непогодама

Број: 02-82/21-01

Датум: 11.01.2021. године

ПОЗИВ

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуком штаба за ванредне ситуације о проглашењу ванредне ситуације број: 217-80/2021-01 од 11.01.2021. године, Комисија за попис и утврђивање обима штете причињене на објектима у елементарним непогодома на територији општине Житорађа, позива мештане општине Житорађа који су претрпели штету од елементарних непогода током јануара месеца текуће године, да исту пријаве у периоду од 11.01.2021. године до 12.02.2021. године.


Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице сваког радног дана у времену од 08.оо до 14.оо часова, на прописаном обрасцу који се може преузети у просторијама Општинске управе општине Житорађа (у Услужном центру) или на интернет страници Општине.

Пријаве упућене ван (пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране Комисије.

За све додатне информације, мештани се могу обратити Комисијина број телефона 027/8362 211, локал 106,сваког радног дана у времену од 08.оо до 14.оо сати.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

Председник Комисије за попис и утврђивање

обима штете причињене на објектима у елементарним непогодома

Дипл. инг грађ. Мирослав Величковић, СР

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.