budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 24 Март 2021

ЈАВНИ КОНКУРС

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 111-772/2021-01

Дана 18.03.2021. године

Житорађа

На основу члана 4 и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016113/2017, 113/2017 – Ддр.Закон и 95/2018),члана 12.став.1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/2016), Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број:112/1695/2021 од 26.02.2021.године, Општинска управа општине Житорађа оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Оглас за конкурс се може преузети ОВДЕ, Јавни конкурс ОВДЕ и Изјава ОВДЕ.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.