Print
Среда, 19 Мај 2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ за 2020.

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-21/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 17.05.2021. године

На основу чл. 27. ЗЈН („Сл гласник број 91/2019)и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, ВД начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА