Print
Уторак, 25 Мај 2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ-ВОЗИЛА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-24/2021-03 (набавка испод лимита)

Датум 24.05.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, вд начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА