Print
Петак, 11 Јун 2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АНГАЖОВАЊЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ВАГУ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-28/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 11.06.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА