budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Четвртак, 24 Јун 2021

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Број 217-1307/2021-01

24. јун 2021. године

Житорађа

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Житорађа („Сл. лист града Ниша“, бр. 27/19), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуацијеброј 217-1306/2021-01 од 24.06.2021. године, председник општине доноси,

ОДЛУКУ

о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Житорађа

  1. Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Житорађа, проглашена Одлуком председника општине, због значајног пораста прегледа пацијената са респираторним тегобама, као и заражених вирусом COVID-19.
  1. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванрена ситуација проглашена број:217-1886/2020-01 од 04.11.2020.године.
  2. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Топличког УО, Републичком штабу за ванредне ситуације-Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Прокупљу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу града Ниша.

Број: 217-1307/21-1, У Житорађи Дана: 24.06.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Иван Станојевић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.