budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 02 Јул 2021

ЈАВНИ ОГЛАС ЗАПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА РАДИ ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 24Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл. лист града Ниша бр. 44/2020) и одлуке Председника општине Житорђа број 464-1353/2021-01 од 02.07.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за прикупљање писаних понуда ради издавања у закуп пословног простора

Издаје се у закуп - Пословни простор КОЛСКА ВАГА – електромеханичка вага са пнеуматским функционисањем MKV-60, службена ознака M-3-639 носивости 60т, са помоћном зградом која служи као мерна кућа – вагарска кућица површине 19 м2, на катастарској парцели број 3608/2, К.О. Пејковац.

Документа се могу преузети испод:

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

 ЈАВНИ ОГЛАС

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.