Print
Понедељак, 19 Јул 2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АНГАЖОВАЊЕ ВЕШТАКА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-29/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 19.07.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА