budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 10 Септембар 2021

КОНКУРС - ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

zitoradja-srednji-grb

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, а на основу чл.24 Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл.лист Града Ниша бр.44/2020), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Житорађа за период 2021-2026 године(Сл.лист Града Ниша бр.71/2021) и Одлуке Председника општине Житорађа бр.464-1643/21-01 од 10.09.2021.год., расписује

                                                                    ЈАВНИ ОГЛАС

                          за прикупљање писаних понуда ради издавања у закуп непокретности

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача-закупца за давање у закуп непокретности која је у јавној својини Општине Житорађа, и то покретањем поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Житорађа, за постављање новопројектованих монтажних објеката- киоска за трговинско-услужне делатности , који су планирани за постављање на три локације, путем прикупљања писаних понуда, по принципу највише понуђене цене

Цео текст Јавног огласа

Одлука о покретању поступка

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.