Print
Четвртак, 16 Септембар 2021

ЈАВНИ ОГЛАС - ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ, ГЛАШИНАЦ

zitoradja-srednji-grb


Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, а на основу чл. 24 Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл. лист Града Ниша бр. 44/2020) и Одлуке Председника општине Житорађа бр. 464-1654/2021-01 од 14.09.2021. год., расписује

 ЈАВНИ ОГЛАС

 за прикупљање писаних понуда ради издавања у закуп непокретности

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача закупца за давање у закуп непокретности која је у јавној својини Општине Житорађа, и то:

У поступку прикупљања писаних понуда, по принципу највише понуђене цене:

Цео текс Јавног огласа

Одлука о покретању поступка