Print
Четвртак, 05 Мај 2011

Састанак са понуђачима

Састанак са понуђачима је одржан дана 04.05.2011. године са почетком у 11.оо часова у великој сали СО ЖиторађаСастанку су присуствовали представници свих понуђача који су потврдили своје учешће на тендеру и то: -испред понуђача „Транскоп-Р“ Сврљиг, представник Фрања Јорданов, - испред понуђача „Топли Дол“- Босилеград, представник Милош Каванџић, - испред понуђача „Лик Инжењеринг“- Ниш, представник Љубомир Митровић.