Print
Четвртак, 23 Јун 2011

Потписан уговор за софтвер

Potpisan ugovor za softver

Дана 15.06. 2011. године Председник општине Житорађа Горан Стојковић и Мирјана Цветановић, овлашћени представник "Мегатренд" АД из Нишке Бање су потписали Уговор о изради Информационог система са четири програмска модула за потребе Општинског услужног центра у општини Житорађа. Рок за реализацију и имплементацију Уговора је 65 дана од дана потписивања Уговора. Израда четири програмска модула се финансира средствима Делагације Европске уније у Р. Србији.