budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

Подаци о Наручиоцу:

опционо

Подаци о лицу за које се издаје документ:

кликните на поље, затим кликните на годину и одаберите годину, месец и дан рођења

НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА:

Тражене документе искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

 • Поља попуњавати ћириличким писмом, осим за оне којима су подаци уписани другим писмом (странци и сл.)

  Интернационални изводи – такса је 1325,оо динара.

   

  Тражени извод ће бити послат након достављених доказа о уплати и то:

  • Факсом на број 027/8362 211,
  • Скенирано, на е-адресу  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • На адресу: Општина Житорађа, за матичара, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа.

   

  Уз Захтев навести адресу на коју треба послати тражене документе.

   

  Уплата за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству врши се на следећи начин (потребно је попунити две уплатнице):

   

  Уплатница бр. 1:

  -         Име и презиме,

  -         Сврха уплате – ТАКСА,

  -         Прималац – Буџет општине Житорађа,

  -         Износ – За извод из књиге рођених је = 120,оо а за уверење о држављанству је = 80,оо динара

  -         Жиро рачун бр.: 840-742251843-73

  -         Модел и позив на број – 97       32-119

   

  Уплатница бр. 2:

  -         Име и презиме,

  -         Сврха уплате – ТАКСА,

  -         Прималац – Буџет Републике Србије,

  -         Износ – За извод из књиге рођених је = 400,оо а за уверење о држављанству је = 700,оо динара

  -         Жиро рачун бр. – 840-742221843-57

  -         Модел и позив на број – 97       32-119

   

  Наведене таксе се односе за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству у сврху издавања нове личне карте и пасоша.

  За све даље информације (провера у МКР, Књигу држављана и сл.) а пре уплате, позивом на бр. телефона: 027/8362 211 локал 129.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.