budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), као и члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине бр. 02-2166/2016 од 20.12.2016.године, на предлог начелника Општинске управе општине Житорађа, Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 13.марта 2017. године, усвојило је  

Рад са странкама обављају следеће службе са следећим извршиоцима:
 1. Писарницател. 8362-922 лок. 217
  • Мрдаковић Горан – Виши референт за пријем поште, архивирање предмета и аката.
  • Илић Гордана – Виши референт за експедицију поште.
  • Ивана Митровић - Сарадник за пријем поште, архивирање предмета и аката.
 2. Матична служба                                                                               тел. 8362-211 лок. 219
  • Виолета Радојчић – Матичар - у Житорађи и
  • Мирјана Денић - заменик матичара
 3. Лична стања грађанател. 8362-075
  • Ненад Марковић – Самостални стручни сарадник за лична стања грађана,
 4. Бирачки списковител. 8362-211 лок.103
  • Филиповић Виолета – Радник на административно-техничким пословима и изради бирачких спискова
 5. Друштвена брига о децител. 8362-922 лок. 223
  • Здравковић Весна – Виши референт плаћања друш.бриге о деци
 6. Борачко-инвалидска заштитател. 8362-211 лок.116
  • Станиша Ђокић – Виши сарадник за борачко-инвалидску заштиту
 7. Рачуноводствотел. 8362-211 лок.115
  • Слађан Јевтић – Виши референт
  • Братислав Мицић - Виши референт
 8. Занатствотел. 8362-211 лок.120
  • Милан Станковић – Самостални стручни сарадник за занатство
 9. Комунална инспекцијател. 8362-211 лок.118
  • Раде радовановић – Комунални инспектор
  • Митровић Јовица – Комунални инспектор
 10. Грађевинска инспекцијател. 8362-211 лок.118
  • Величковић Мирослав – Грађевински инспектор
 11. Послови грађевинарствател. 8362-211 лок.120
  Имовинско-правна служба
  • Петровић Снежана – Самостални стручни сарадник за грађевинарство и стамбено-комуналне послове
 12. тел. 8362 075
  • Ненад Марковић – Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове,
 13. Послови пољопривреде и развоја руралних подручјател. 8362 211, лок.103
  • Младеновић Наташа – Виши сарадник за пољопривреду
  • Ракић Слађан – Виши сарадник за развој руралних подручја
eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.