budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017 – др.Закон и 95/2018), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017 – др.Закон, 95/2018 – др.Закон и 86/2019 – др.Закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), као и члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' број 152/2016 ), члана 10. Одлуке о правобранилаштву (''Службени лист града Ниша'' број 28/2015), Општинско веће, на предлог в.д.начелника Општинске управе општине Житорађа, дана 09.03.2020. године, усвојило је обједињен


Рад са странкама обављају следеће службе са следећим извршиоцима:
 1. Писарницател. 8362-922 лок. 217
  • Илић Гордана – Виши референт за експедицију поште.
  • Ивана Митровић - Сарадник за пријем поште, архивирање предмета и аката.
 2. Матична служба, тел. 8362-211 лок. 219
  • Виолета Радојчић – Матичар - у Житорађи и
  • Анђела Цветковић - заменик матичара
 3. Лична стања грађанател. 8362-075
  • Виолета Радојчић – Стручни сарадник за лична стања грађана,
 4. Бирачки списковител. 8362-211 лок. 217
  • Филиповић Виолета – Радник на административно-техничким пословима и изради бирачких спискова
 5. Друштвена брига о децител. 8362-922 лок. 223
  • Здравковић Весна – Виши референт плаћања друш.бриге о деци
  • Милена Јовановић - дипл. правник
 6. Борачко-инвалидска заштитател. 8362-211 лок.116
  • Станиша Ђокић – Виши сарадник за борачко-инвалидску заштиту
 7. Рачуноводствотел. 8362-211 лок.115
  • Слађан Јевтић – Виши референт
  • Братислав Мицић - Виши референт
 8. Занатствотел. 8362-211 лок.120
  • Милан Станковић – Самостални стручни сарадник за занатство
 9. Инспекцијател. 8362-211 лок.118
  • Раде радовановић – Комунални инспектор
  • Митровић Јовица – Еколошки инспектор
  • Марија Стојковић - Порески инспектор
 10. Грађевинска инспекцијател. 8362-211 лок.118
  • Величковић Мирослав – Грађевински инспектор
 11. Послови грађевинарствател. 8362-211 лок.120

  • Петровић Снежана – Самостални стручни сарадник за грађевинарство и стамбено-комуналне послове
 12. тел. 8362 075Имовинско-правна служба
  • Ненад Марковић – Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове,
 13. Послови пољопривреде и развоја руралних подручјател. 8362 211, лок.103
  • Младеновић Наташа – Виши сарадник за пољопривреду
  • Ракић Слађан – Виши сарадник за развој руралних подручја
eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.