Print

На основу члана 115. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 1/90) и члана 10. и 30. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.9/2002) Скупштина општине Житорађа донела је

СТАТУТ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА