budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

Локацијски услови

р.бр.

Подносилац захтева, адреса

Инвеститор Бр. кат. парцеле и КО Категорија, класиф. број и намена документ
1 Демић Дејан, Милоша Обилића 19, Житорађа Демић Дејан, Милоша Обилића 19, Житорађа 2957, Житорађа кат. А, класа 111, становање

закључак

2 Демић Дејан, Милоша Обилића 19, Житорађа Демић Дејан, Милоша Обилића 19, Житорађа 2957, Житорађа кат. А, класа 111, становање документ
3 "Лабраго", Војводе Степе 16, Житорађа "Лабарго", Војводе Степе 16, Житорађа 100, Каре кат. А, кл. 127141, пољоп. објекат документ
4 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 КО Пејковац кат. 6, 222431 закључак 353-481/15
5 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 КО Глашинац кат. 6, 222431 закључак 353-482/15
6 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 КО Извор кат. 6, 222431 Закључак Извор
7 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 КО Ђакус кат. 6, 222431 Закључак Ђакус
8 Иван Вељковић, Патриса Лумамбе 45/43, Ниш Иван Вељковић, Патриса Лумамбе 45/43, Ниш 1529/1, 1359, 1396, 1608/1, 1607/1, 1606/1, 1529/1, КО Грудаш 222420, транф. стан. и подс.; 222410 лок. елект. и подз. водови

Закључак

9 Тодоровић Златко, Пејковац Тодоровић Златко, Пејковац 2410/2, Ко Пејковац кат. А, 111011, стамбени документ
 10  ЗТР Костић-плус  ЗТР Костић-плус  3375/4, КО Житорађа  документ
11 Ђорђе Миладиновић, Житорађа Ђорђе Миладиновић, Житорађа 3405/1, 3405/2, КО Житорађа Закључак
12 Фадил Мемедовић Фадил Мемедовић 5601/6, КО Житорађа 111011, Индив. стамбени објекат документ
13 Општина Житорађа Општина Житорађа више парцела 2223111, Категорија Г документ
14 Општина Житорађа Општина Житорађа 1097/1 КО Житорађа 126321,Категорија В документ
15 Милан Алексић, Ђакус Милан Алексић, Ђакус 2541, КО Ђакус Закључак
16 Милан Алексић, Ђакус Милан Алексић, Ђакус 2541, КО Ђакус 127141, Категорија А Документ
17 ОДС "ЕПС Електродистрибуција" д.о.о ОДС "ЕПС Електродистрибуција" д.о.о 1216/2, 1216/3, 1216/4 КО Лукомир Категорија Г Закључак
18 Жарко Стојковић, Самариновац Жарко Стојковић, Самариновац 1081/1, КО Самариновац Категорија А, 124220 Документ
19 Стојан Костић, Извор Стојан Костић, Извор Закључак
 20  Срђан Јанковић  Срђан Јанковић  12169, КО Житорађа Категорија А, 111011  Документ
eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.