budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

Решења по члану 145.

р.бр.

Подносилац захтева, адреса

Инвеститор Бр. кат. парцеле и КО Категорија, класиф. број и намена  документ  
 1 Демић Марко, Ратка Павловића 70, Житорађа 4585/6, КО Житорађа  Решење
 2 ЕД Прокупље 1682, КО Држановац 222420 Трансф. с. и подстанице  Решење
 3 ЕД Прокупље 1581,1986/1,1240, КО Ђакус 222410 лок. ел. надземни или подз. водови.  Решење
 4 СЗР Кеса, Пејковац  СЗР Кеса, Пејковац  2131/1, КО Пејковац  22240, Трафостаница  Решење
 5 Стојковић Стојан, Бадњевац      Стојковић Стојан, Бадњевац  824/1, КО Бадњевац  помоћни

Решење

 6 Euro Carbon  Euro Carbon  3231/5 и 3231/6, КО Житорађа  Пословни  Решење

 7

Јотел д.о.о. Ниш

Јотел д.о.о. Ниш

 3170, 1988/1, 1224, 1998/1, 1210,

1225, 1194, 1192, 1233, 1269, 1277,

1286, 1995 и 1986/1; КО Ђакус

 222431, Телекомуникациона мрежа

 Решење

8 ОШ "Топлички хероји" Житорађа ОШ "Топлички хероји" Житорађа 1386/1КО Држановац 241100 категорија Г Решење
9 ОШ "Топлички хероји" Житорађа ОШ "Топлички хероји" Житорађа 1330 КО Ђакус Решење
10 ОШ "Топлички хероји" Житорађа ОШ "Топлички хероји" Житорађа 3231/14 КО Житорађа Решење
11 ОШ "Топлички хероји" Житорађа ОШ "Топлички хероји" Житорађа 3231/12 КО Житорађа Решење
12 Јотел д.о.о. Ниш Јотел д.о.о. Ниш

2765,2145,2129,2095,2114,2066,2073,

1732,1769,1760,2761,2748/

1,2749,2747/1, КО Пејковац
222431,телекомуникационе мреже Решење
13 ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље

 2305, КО Влахово

 Објекат Г категорије

Закључак

14 Дејан Стојковић, Држановац Дејан Стојковић, Држановац 759, КО Држановац 127121, категорија А Закључак
15 ЗТР Костић плус, Житорађа ЗТР Костић плус, Житорађа 3375/4, КО Житорађа 125231, категорија А Решење
 16 Општина Житорађа  23.05.2016. Закључак
17 ЗТР Костић плус, Житорађа ЗТР Костић плус, Житорађа 3375/4, КО Житорађа категорија А Решење
18 Млин Тимотијевић д.о.о. Кашевар Млин Тимотијевић д.о.о. Кашевар 5300/64, КО Житорађа 127121, магацински простор Закључак
19 Млин Тимотијевић д.о.о. Кашевар Млин Тимотијевић д.о.о. Кашевар 5300/64, КО Житорађа 127121, зграда за смештај пољ. производа Решење
20 Милан Алексић, Ђакус Милан Алексић, Ђакус 2541 КО Ђакус Решење
21 Никола Лазић Никола Лазић 3237, КО Житорађа 125231, А категорија Решење
22 Никола Лазић, Прокупље Никола Лазић, Прокупље 3237, КО Житорађа 125231, А категорија Решење
23 ОШ "Топлички хероји" Житорађа ОШ "Топлички хероји" Житорађа 1330, КО Ђакус Закључак
 24  ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље  ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље  1216/2, 1216/3, 1216/4 КО Лукомир  изградња НН мреже 0,4 кв на АБ стубовима  Решење
 25  ОШ "Топлички хероји" Житорађа  ОШ "Топлички хероји" Житорађа  Решењеeu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.