budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРИЈЕМА ОБЈЕКАТА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга – услуга комисије за технички преглед и пријем објеката, ЈН бр. 404-25-15/2019-03, бр. Одлуке 404-25-15/2019-03 од 27.09.2019године, 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - набавка услуга – услуга комисије за технички преглед и пријем објеката, јн бр. 404-25-15/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА ИЗМЕШТАЊУ ИГРАЛИШТА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга - Вршење стручног надзора над радовима на измештању фудбалског игралишта уопштини Житорађа ЈН бр. 404-25-14/2019-03, бр. Одлуке 404-25-14/2019-03 од 12.09.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује:

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услугаВршење стручног надзора над радовима на измештању фудбалског игралишта уопштини Житорађа ЈН бр. 404-25-14/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 56 ст. 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 56. ст. 3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. Закон и 95/2018), члана 71. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/19) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 01.08.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

Положај начелника Општинске управе општине Житорађа, у складу са одредбом чл. 56. ст. 3 и чл. 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, попуниће се јавним конкурсом.

Read more...

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА У МЗ ДУБОВО


zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка Радова - Радови на санацији продајног простора у месној заједници Дубово ЈН број 404-25-13/2019-03, бр. од 19.09.2019године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности Радова - Радови на санацији продајног простора у месној заједници Дубово ЈН број 404-25-13/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА ЗА КУПАЛИШНИ КОМПЛЕКС - Фаза 2.

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга - вршење надзора над радовима на Рекoнструкција трибина за купалишни кпмплекс, изградња тобогана, изградња објекта билетарнице, свлачионица, WC-a и тушева са партерним уређењем са израдом бунара са пратећом опремом бр. Одлуке 404-25-12/2019-03од 12.09.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга -вршење надзора над радовима на Реконструкција трибина за купалишни комплекс, изградња тобогана, изградња објекта билетарнице, свлачионица, WC-a и тушева са партерним уређењем са израдом бунара са пратећом опремом.

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.