budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. годину

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

ОпштинаЖиторађа

Општинска управа

Број: 464-1172/2020-01

Датум: 14.07. 2020. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ И ОБРАСЦИ

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОУ општине Житорађа

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 56 ст. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 56. ст. 3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. Закон и 95/2018), члана 71. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/19) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 08.07.2020. године оглашава,

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

КОНКУРС

ПРЕПОРУКЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018) и Општинског штаб за ванредне ситуације општине Житорађа на ванредној седници штаба за ванредне ситуације одржане дана 08.07.2020 године, доносе се:

ПРЕПОРУКЕ

I

Обавезно ношење заштитних маски у затвореном простору (продавницама, маркетима, кафићима, ресторанима, канцеларијама, предузећима, јавним установама, салонима, теретанама, и свим другим затвореним просторима).

II

Обавезно држање физичке дистанце у завореном простору.

III

Обавезна дезинфекција, ношење заштитних маски и држање дистанце на пијаци у Житорађи.

IV

Препорука Туристичкој организацији о појачаној контроли вршења дезинфекције и одржавања дистанце на купалишном комплексу.

V

Обавезно ношење заштитних маски у свим трговинским радњама.

 

УЖиторађи, 08.07.2020. године, број: 87-1112/20-01

Командант штаба

Иван Станојевић

НАРЕБА

zitoradja-srednji-grb

На основу Мера Владе Републике Србије и Општинског штаба за ванредне ситуације општине Житорађа на ванредној телефонској седници штаба за ванредне ситуације одржане дана 09.07.2020. године, доноси:

НАРЕДБЕ

I

Обавезно ношење заштитних маски у затвореном простору(продавницама, маркетима, кафићима, ресторанима, канцеларијама, предузећима, јавним установама, салонима, теретанама, и свим другим затвореним просторима)

II

Обавезно држање физичке дистанце од 1,5м у завореном простору

III

Обавезна дезинфекција, ношење заштитних маски и држање дистанце на пијаци у Житорађи.

IV

Наредба Туристичкој организацији о појачаној контроли вршења дезинфекције и одржавања дистанце на купалишном комплексу

V

Обавезно ношење заштитних маски у свим трговинским радњама

Наредбе ступају на снагу даном доношења.

УЖиторађи, дана 09.07.2020. године, број: 87-1130/20-01

Командант штаба

Иван Станојевић

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА

poplava

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Комисија за попис и утврђивање

Обима штете причињене на објектима

у елементарним непогодама

Број: 02-994/20-01

Датум: 01.07.2020. године

ПОЗИВ

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуком штаба за ванредне ситуације о проглашењу ванредне ситуације број: 87-860/2020-01 од 24.06.2020. године, Комисија за попис и утврђивање обима штете причињене на објектима у елементарним непогодома на територији општине Житорађа, позива мештане општине Житорађа који су претрпели штету од елементарних непогода током јуна месеца текуће године, да исту пријаве у периоду од 01.07.2020. године до 31.07.2020. године.


Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.