budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ КОНКУРС

jkp logo

На основу Одлуке о попуњавању радног места путем конкурса у јавном комуналном предузећу „Житорађа“ број 542 од 23.08.2018. године, Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број:112-7159/2018 од 27.07.018.године, Закључка о исправци грешке у Закључку  Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 7159/18 од 27.07.2018. године, 51 број:112-7529/2018 од 03.08.2018. године, Јавно комунално предузеће „Житорађа“ оглашава

 КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Конкурс се може преузети ОВДЕ

ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛУКОМИРУ И ПОДИНИ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова – радови на изрградњи атмосферске канализације у насељу Лукомир и насељу Подина, бр. Одлуке 404-25-3/2018-01 (о.п.) од 03.08.2018.године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на изградњи атмосферске канализације у насељу Лукомир и насељу Подина

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Измењена конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измењена конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ

kostic plus

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА - Општинска управа

Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој

објављује

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАВАЊЕ САГЛАСНОСТИНА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 Носилац пројекта Занатска трговинска радња „Костић-плус“, Иван Костић из Житорађе је поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Производња дрвене грађевинске столарије и елемената“, на катастарској парцели 3375/4 КО Житорађа, Општина Житорађа.

Увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 16.08.2018.год, у канцеларији број 22, као и на интернет страници општине Житорађа zitoradja.org/

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја биће одржана 16.08.2018.год., у времену од 1000 часова, у малој сали општине Житорађа.

Јавној расправи и презентацији присуствоваће и носилац пројекта.

Студија се може преузети ОВДЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 4 и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016), 12.став.1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/2016), Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-670/2016 од 09.02.016. године, Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-6010/2018 од 28.06.2018. године, Општинска управа општине Житорађа оглашава

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Оглас за конкурс се може преузети ОВДЕ, Јавни конкурс ОВДЕ и Изјава ОВДЕ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

rakete

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-11/2018-01 од 06.07.2018. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка противградних ракета за потребе општине Житорађа

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.