budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА У 2018. години

pumpa gorivoНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-2-17/2017-03 од 29.12.2017. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавкудобара – набавка горива за возила за потребе Општинске управе општине Житорађа за 2108.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 56 ст. 1 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 95. ст. 1, члана 100. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016), члана 60. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 18.12.2017. године оглашава

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Read more...

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

zgrade-1Општинска управа обавештава грађане општине Житорађа, да је на основу члана 18.закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гл.Р. Србије“, број 104/2016), почео са радом Регистар стамбених заједница.


Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Регистру у локалној самоуправи од стране управника или лица овлашћеног одлуком стамбене заједнице у року од 15 дана од дана одржавања седнице скупштине.


Додатне информације можете наћи на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Питања и одговори и у Општинској управи, канцеларија број 22.

Read more...

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

zitoradja-srednji-grbПоводом одборничког питања одборника ДС у Скупштини општине Житорађа, Божидара Живковића, председник општине Житорађа Иван Станојевић издаје

 САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Одборник СО Житорађа, Божидар Живковић, поставио је на 12. седници Скупштине општине Житорађа од 28. септембра 2017. године низ одборничких питања, међу којима је и питање утрошка горива и пређене километраже за службена возила општине Житорађа, на које је служба Скупштине општине била дужна доставити одговоре одборнику у прописаном року, што је и учињено.

Поступајући у складу са Законом и Пословником о раду Скупштине, издати су налози надлежним службама за доставу тражених података.

Приликом израде извештаја о утрошку горива и пређеној километражи за службена возила општине Житорађа, обрађен је период од 01.01.2017. године, до 30.09.2017. године, што се из достављеног извештаја јасно може утврдити.

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа ("Службени лист града Ниша", број 117/16), председник општине Житорађа, дана 28. новембра 2017. године донео је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Одлука се може преузети ОВДЕ

Исправка одлуке о додели стипендија

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.