budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О ЗОНИ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр.404-6/2014-01 од 23.04.2014.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга –израда елабората о одређивању зона санитарне заштите изворишта „ Гривац“ и „Ливаде“ у Житорађи

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Такође, документација везана за овај позив се налази и на Порталу јавних набавки.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВ ГРАДНИХ РАКЕТА

rakete

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-4/2014-01 од 21.03.2014.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара

набавка против градних ракета за потребе 7 противградних станица

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАКУ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-3/2014-01 од 25.02.2014. године,  ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-погонског горива за потребе општине Житорађа у 2014. години.


Позив се може преузети ОВДЕ, а Конкурсна документација ОВДЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

kanc materijal

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добара бр.404-2/2014-01 од 24.02.2014. године, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – канцеларијског материјала за потребе органа и служби општинске управе

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ.

Обавештавају се заинтересовани понуђачи да измењену Конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда могу преузети на Порталу управе за јавне набавке.

 


Јавна набавка бр. 404-1/2014-01 у преговарачком поступку

trotoari

Општина Житорађа спроводи Јавну набаку у преговарачком поступку без претходног објављивања позива за подношење понуда за извођење додатних радова на изградњи тротоата у Житорађи, лева страна улице Топлички хероји, из правца Ниш - Прокупље.

Конкурсна Документација се може видети ОВДЕ, а Обавештење ОВДЕ.

Одлука о додели уговора се може видети ОВДЕ.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.