budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

njiva

На основу Одлуке о покретању поступка набавке број: 404-6/2014-01 од 17.11.2014. године, Комисија за набавку образована Решењем Наручиоца број 404-6/2014-01 припремила је:

 КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА

 Набавку услуга за наставак извођења геодетско-техничких радова у поступку комасације за део катастарске општине Вољчинце, општина Житорађа.

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

zitoradja-srednji-grb

Nа основу члана 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 41/09), упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Позив се може преузети ОВДЕ, образац Захтева по основу власништва ОВДЕ а образац захтева по основу узгоја и држања животиња ОВДЕ.


АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

asfaltiranje

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-4/2014—01, од 25.08.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВВ број 404-4/2014-01 од 25.08.2014. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку радова – радови на асфалтирању пута Грудаш – Доње Црнатово, асфалтирање Топличке улице у Житорађи и санација пута Дубово - Старо Момчилово

Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Додатне информације или појашњења конкурсне документације.

Питање друго и одговор.

Објављена је и измена Конкурсне документације која се може преузети ОВДЕ.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки.

Обавештење о закљученом уговору.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НЕКОРИШЋЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

nekorisceno zemljiste

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НЕКОРИШЋЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2014. ГОДИНУ

Општинa Житорађа, упућује јавни позив свим заинтересованим власницима, да на добровољној бази, ради давања у закуп, доставе потребну документацију на територији општине Житорађа за 2014. годину, до дана 30. октобра 2014. године.


Јавни позив се може видети или преузети ОВДЕ, а образац Захтева ОВДЕ.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-9/2014-01 од 14.08.2014. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа објављује

                                                                                                                 ПОЗИВ               

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Објављујемо допуњену конкурсну документацију, Питања, Одговоре на постављена питања и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.