budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

struja

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр.404-5/2015-03 (3) од 19.03.2015.године, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку  добара – набавка електричне енергије  


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕНАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

pumpa gorivo

Нa основу члана 55, став 1. и члана 60. став. 1тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-1/2015-01/1 од 19.03.2015. године,

 ОПШТИНA ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка погонског горива за потребе општине Житорађа у 2015. години

Позив за достављање понудаможете преузети ОВДЕ а конкурсну документацију ОВДЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

kanc materijal

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-3/2015-01 (3) од 24.02.2015. године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара канцеларијског материјала


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ

Документација се може преузети на Порталу јавних набавки.


НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

pumpa gorivo

Нa основу члана 55, став 1. и члана 60. став. 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-4/2015-03 од 11.03.2015. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка погонског горива за потребе општинске управе општине Житорађа у 2015. години


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ


КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Житорађа број 023-233/15-01 од 13. фебруара 2015. године, члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, број 80/08 и 36/13), скупштина општине Житорађа, оглашава

 ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА

 Који је објављен у Службеним гласнику Р. Србије бр21/2015 од 25.02.2015.

Текст конкурса се може преузети ОВДЕ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.