budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ

voljcince

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВОЉЧИНАЦ

На основу уговора о донацији број LS/2013/06 између општине Житорађа и DEUTSCHEGESELLSCHAFTFÜRINTERNATIONALEZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH плаћања ће бити извршена од стране ГИЗ-а на рачун уговореног Извођача, а евалуација најповољније понуде и закључење уговора са извођачем радова ће бити извршено у складу са процедурама ГИЗ-а.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – ИЗВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВОЉЧИНАЦ СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ МИНИБУС ВОЗИЛА

minibus

На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама НАРУЧИЛАЦ Општина Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа:

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА МИНИБУСА

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-8/2014-01 од 19.06.2014. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа

            објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


Дана 23. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна) и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење).

 Дана 24. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна), Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење), Додатна појашњења (Појашњења) и Одговори (Одговори).

Молимо заинтересоване да прате и Портал јавних набавки.ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама(СЛ.гласник РС број 124/2012) и члана 57. Статута општине Житорађа („Сл. листа града Ниша“ број 80/08), на основу Буџета ИПА број 22.0202 и уговора  потписаног између Делегације европске уније у Републици Србији и општине Житорађа број 2013/320-476 од 14.06.2013. године председник општине Житорађа доноси

О Д Л У КУ

о покретању отвореног поступка

ПОКРЕЋЕ СЕ отворени поступак за јавну набавку- набавку добара, редни број ЈН 1/2014

Врста предмета јавне набавке: Набавка добара Supply and delivery of construction material for the internally displaced persons and refugees in Zitoradja municipality“.

Позив за достављање понуда се можепреузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈНМВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

zitoradja-srednji-grb Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр.404-7/2014-01 од 22.05.2014.године, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

            Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга мобилне телефоније.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Такође, документација везана за овај позив се може преузети на на Порталу Управе за јавне набавке.

Дана 12. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна), Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење), као и одговори на питања Понуђача (Одговори).

Молимо заинтересоване да прате и Портал јавних набавки.


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.